Onze website gebruikt voor diverse onderdelen, voor het gebruiksgemak, cookies om het onze bezoekers gemakkelijker te maken.

Daarnaast gebruiken we zowel Google Analytics als Google Adsense welke de nodige details in cookie vorm opslaan. Deze gebruiken we om het succes van bepaalde pagina’s te controleren en op basis hiervan aanpassingen te kunnen doen.

Vragen

Mocht je vragen hebben over wat we precies met deze informatie doen of eens een kijkje willen nemen in welke informatie wij van website bezoekers bijhouden of in kunnen zien in Google Analytics / Google Adsense, dan zijn wij hiervoor tevens beschikbaar via onze reguliere contact mogelijkheden. Uiteraard vertellen we je graag meer indien gewenst(let wel dat we niet altijd direct kunnen reageren).

Google slaat verder gegevens op omdat zowel Analytics als Adsense een dienst van Google zijn.

Google kan worden verplicht tot afgifte van deze gegevens indien door je noodzakelijk geacht. Wij hebben hier verder geen invloed op en worden hiervan helaas ook niet op de hoogte gesteld.

We zouden je vriendelijk willen verzoeken om cookies toe te staan voor onze website, zodat we zoveel als mogelijk onze website kunnen verbeteren en jou en anderen de meest beste functionaliteit kunnen blijven aanbieden.