Elite


Elite

De speler, die in eerste instantie het personage “Commander Jameson” bestuurt, begint bij Lave Station met 100 credits en een licht bewapend ruilschip, een Cobra Mark III.

De meeste van de schepen die de speler tegenkomt, worden op dezelfde manier genoemd naar slangen of andere reptielen. Credits kunnen op verschillende manieren worden verzameld. Deze omvatten piraterij, handel, militaire missies, premiejachten en asteroïde mijnbouw. Het geld dat door deze bedrijven wordt gegenereerd, stelt spelers in staat om hun schepen te upgraden met verbeteringen zoals betere wapens, schilden, verhoogde laadcapaciteit, een automatisch docking-systeem en meer.

Ad