Final Combat


Final Combat

Johnson en Berry zijn goede kerels op het slagveld. Ze hebben zonder uitzondering talloze kleine en grote veldslagen meegemaakt.

Maar deze keer hebben ze de moeilijkste missie ooit gekregen: hun commandant vroeg om versterking van de oorlogsnoodsituatie, maar de militaire post van de vijand ligt langs de kortere weg van de versterkte legerbeweging. Tijd is dringend! De commandant besloot een guerrilla-soldaat te sturen om de militaire post van de vijand te vernietigen, zodat de versterkingen konden passeren. Johnson en Berry zijn de storm-troopers die het enige team zijn met een kans op succes en overleving!

Ad