Fisher-Price: Firehouse Rescue


Fisher-Price: Firehouse Rescue

In Fisher-Price: Firehouse Rescue, bestuurt de speler een brandweerman die een brandweerwagen bestuurt. Zowel de brandweerman als de brandweerwagen dragen de vertrouwde stijl van de populaire Fisher-Price speelgoedlijn.

Het doel van het spel is om dieren te redden van bomen en mensen uit huizen in de directe omgeving. Deze taak bestaat uit 2 delen: het eerste deel bestaat uit het navigeren vanuit doolhof naar de doolhofachtige straten om het probleemloze verblijf te vinden. Zodra het huis is bereikt, is het tweede deel van de klus om de ladder van de brandweerwagen onder de persoon of het dier dat redding nodig heeft, vanuit een zijdelings perspectief te manoeuvreren en in veiligheid te brengen.

Ad