Frankenstein: The Monster Returns


Frankenstein: The Monster Returns

Jarenlang lag het monster in het graf en de dorpelingen gingen vreedzaam op reis om de vreselijke nachtmerrendagen te vergeten toen HIJ terreur over het platteland verspreidde.

Jarenlang scheen de zon helderder en werden de gewassen groter dan iedereen zich ooit zou kunnen herinneren. Zeker, hun problemen lagen ver achter hen en het leven was een zalige lange wandeling door het paradijs. Maar hun wondere wereld zou verbrijzeld worden in een machtige flits uit de hemel. Want de bliksem had de oude grafsteen geraakt die gehavend en begroeid met onkruid lag in een donkere hoek van het oude kerkhof. En net zoals het duivelse leven ooit aan de doden was gegeven, zou het opnieuw worden gegeven. Eerst een kramp van een vinger, een flap van een hartslag, dan een krachtige golf van energie naar het verwrongen criminele brein dat zo lang geleden het land had geterroriseerd in het machtige lichaam van het afschuwelijke monster. De gruwel zou weer beginnen … Frankenstein was opgestaan uit de dood!

Ad