Fudo Myouoden


Fudo Myouoden

In een land van onmogelijke kwaden … alle paden leiden naar de Heer van het Duister! Een mooie prinses schreeuwt van schrik, en een wereld wanhoopt in duisternis. Alleen jij, de held krijger Victar, kan door bergen van vuur en bergen van ondergang de duivelse poortwachter bevechten en de Dark Lord confronteren. In je sluwe en bekwame handen groeit het Demon Sword met een magische kracht dodelijker dan alle ellendige wapens van de legioenen van de Dark Lord. Verzamel je moed, grijp je zwaard en laat de kracht los die je kunt beheersen!

Ad