Appleseed
Super Nintendo

Appleseed

Wereldoorlog III is voorbij en nomadenmilitair Duenan Knute en haar cyborg-partner Briareos worstelen om te overleven in de verlaten steden en gedemilitariseerde zones van de naoorlogse woestenij, de ‘Badside’. Zaken verschijnen echter in de lift...