Monster Hunter Rise – Versie 3.1.0 patch notes

Monster Hunter Rise – Versie 3.1.0 patch notes

Versie 3.1.0 kan nu worden gedownload voor Monster Hunter Rise op Nintendo Switch. Het zou automatisch moeten worden geüpdatet als je de game op Switch en wifi hebt ingeschakeld.

Versie 3.1.0 patch notes

Versie 3.1.0 bevat een aantal wijzigingen en reparaties. De belangrijkste verandering met Monster Hunter Rise versie 3.1.0 is dat er elke week nieuwe evenementmissies beschikbaar komen en dat er nu meer downloadbare content beschikbaar is via de eShop.

Belangrijkste toevoegingen / wijzigingen

 • Wekelijks zullen er nieuwe evenementmissies beschikbaar zijn.
 • Nieuwe DLC kan worden gekocht in de Nintendo eShop.

Bugfixes / diversen

Basis/faciliteit

 • Er is een bug opgelost waardoor de speler kanonnen kan besturen, zelfs nadat hij zich ervan verwijderd heeft tijdens Rampage Quests.
 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor onnodige gebruikersinterface werd weergegeven op het scherm Quest Voltooid na het voltooien van een Rampage Quest.
 • Een bug opgelost waardoor de speler naar plaatsen kon gaan die ze niet zouden moeten kunnen bereiken als de laatste poort wordt vernietigd op het exacte moment dat een Rampage Quest is voltooid.
 • Een bug opgelost waardoor Power Kilns pas werden geactiveerd nadat de A-knop werd losgelaten tijdens Rampage Quests.
 • Een bug opgelost waardoor Badum en Tish op de trommel bleven bonzen als de gastheer de achtergrondmuziek verandert in iets anders dan ‘Brave Hunters’.
 • Een bug opgelost waardoor de speler geen afgehakte staart kon snijden als de staart de hekschakelaar in de Arena overlapt.
 • Een bug opgelost waardoor de ogen van Palicoes wijd open stonden, ongeacht hun oogtype, wanneer ze naar de handel werden gestuurd.
 • Er is een bug opgelost die een “!” markering die op bepaalde bepantsering moet worden weergegeven, zelfs als deze eerder was verwijderd, wanneer de speler het spel verlaat en opnieuw start.
 • Een bug opgelost waardoor Pigment 2 als wit werd weergegeven als het op zwart werd gezet voor een pantser.
 • Er is een bug opgelost die verhinderde dat de juiste kleuren werden weergegeven op het scherm voor het selecteren van het opslagbestand, als de speler een Character Edit Voucher gebruikte om hun kledingkleur te veranderen.
 • Een bug opgelost waardoor de cursor en de grafieken van de statuskwaal niet overeenkwamen als de speler bepaalde acties uitvoert op de lijst met grote monsters in de Hunter’s Notes.
 • Functie gewijzigd zodat, als de speler een Character Edit Voucher gebruikt om zijn jager opnieuw te maken en een van de DLC-stemmen te gebruiken, de bestaande stemmen die voor de oorspronkelijke jager konden worden geselecteerd, behouden blijven.
 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor missie-informatie onjuist wordt weergegeven als de speler naar het trainingsgebied gaat nadat hij een missie offline heeft geaccepteerd.
 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor accountitems in je tas of itemdoos werden opgeborgen bij het accepteren van Helper-beloningen.

Monsters

 • Een bug opgelost waardoor de speler Tigrex kon aanvallen zonder terug te vechten in sommige delen van de Sandy Plains.
 • Een bug opgelost die onregelmatig gedrag veroorzaakte voor Apex Rathian als het bepaalde acties uitvoert.
 • Een bug verholpen waardoor de modderhopen van Almudron aan de voeten van spelers die heel ver weg waren verschenen.
 • Een bug opgelost waardoor sommige aanvallen van Zinogre/Apex Zinogre geen donderelement hadden.
 • Een bug opgelost waardoor sommige kleine monsters niet konden ontsnappen als de speler ze aanvalt terwijl ze op een Canyne rijden.
 • Er is een bug opgelost die af en toe verhinderde dat de speler een monster kon vangen als het werd toegebracht met verlamming/slaap/verdoving direct nadat het een valkuilval veroorzaakt.
 • Een bug opgelost waardoor sommige aanvallen van Rajang niet teniet konden worden gedaan door het Insta-Block van de lans.
 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor het aantal treffers afnam wanneer je Rakna-Kadaki’s hoofd aanvalt met een Spirit Helm Breaker of Slicing Ammo.
 • Er is een bug opgelost waardoor de verbinding verbroken werd bij het aangaan van een Rakna-Kadaki-zoektocht in Multiplayer.
 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor de schade door Splitting Wyvernshot niet correct werd weergegeven.
 • Af en toe een bug opgelost waardoor het moeilijk was om Narwa’s hoofd te raken met de Spirit Helm Breaker van het lange zwaard.
 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor Narwa op een onnatuurlijke manier wegglijdt.
 • Een bug opgelost waardoor de speler de quest niet kon voltooien als ze Narwa met een specifieke timing neerhaalden.
 • Er is een bug opgelost die af en toe veroorzaakte dat platforms verschijnen die niet kunnen worden beklommen met je wapen niet uit de schede tijdens de Thunder Goddess en The Allmother-speurtochten.
 • Een bug opgelost waardoor de speler altijd geraakt werd als Narwa terugdeinsde met een specifieke timing met behulp van een installatie tijdens de Thunder Goddess-zoektocht.

Speler

 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor de camera recht boven het hoofd van de speler bewoog en/of ervoor zorgde dat er geen extra treffers konden landen wanneer hij met succes een monster raakte met de Iai Spirit Slash-teller van het lange zwaard.
 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor sommige van Narwa’s aanvallen twee keer werden toegeslagen.
 • Een bug opgelost die een vertraging in de besturing veroorzaakte bij het uitvoeren van een ontwijking en het vervolgens gebruiken van een item via het radiale menu met je wapen onthuld. Dit heeft invloed op het zwaard en schild, het lange zwaard en de dubbele bladen (wanneer Demon Mode niet actief is).
 • Aangepast monstergedrag waardoor het moeilijker werd om ze te raken vanwege hun bewegingen en speciale acties nadat de speler de Spirit Helm Breaker, Iai Spirit Slash of Silkbind Sakura Slash van het lange zwaard heeft uitgevoerd.
 • Een bug verholpen waardoor de Sonic Wave van de jachthoorn extra schokgolfschade aanrichtte voor elke speler binnen het effectgebied.
 • Een bug verholpen waardoor de speler stijf werd als hij achteruit naar links of rechts ontwijkt en vervolgens in de tegenovergestelde richting beweegt, direct na een aanval met de jachthoorn.
 • Er is een bug opgelost waardoor bepaalde vervolgaanvallen van Canyne niet werden geactiveerd als de speler de commando’s voor de combinatie Backwards Strike to Double Swing van de jachthoorn te snel invoert. Getroffen aanvallen zijn onder meer Canyne-assistentie, Overhead Smash en Crush.
 • Een bug opgelost waardoor het stuwkrachtgedeelte van de eerste aanval van de Infernal Melody van de jachthoorn geen botsingsdetectie kon krijgen als deze met vertraging wordt uitgevoerd.
 • Een bug verholpen waardoor de speler in de verkeerde richting bewoog bij het uitvoeren van de Spiral Thrust van de lans met behulp van Directional Control Settings Type 2.
 • Een bug opgelost waardoor de speler geen achterwaartse Guard Dash kon gebruiken na het combineren van de Spiral Thrust van de lans in de Leaping Thrust.
 • Een bug opgelost waardoor de speler niet kan bewaken als hij bovenop een item staat en probeert te bewaken met de lans in de schede, bij gebruik van Instellingen voor speleracties Type 2.
 • Een bug opgelost waardoor de actie voor Directional Control Settings Type 2 werd geactiveerd, zelfs wanneer Type 1 is geselecteerd, bij het uitvoeren van Axe: Morph Slash na een aanval met de schakelbijl.
 • Aangepast monstergedrag waardoor het moeilijker werd om ze te raken vanwege hun bewegingen en speciale acties wanneer de speler extra aanvallen uitvoert door snel op de knop voor de nulsomontladingsafmaker van de wisselbijl te tikken.
 • Een bug opgelost waardoor de Amped Element Discharge van het laadblad te vaak naar links of rechts afdwaalde.
 • Een bug opgelost die verhinderde dat het effect van krachttoename werd toegepast bij het bewaken met de Counter Morph Slash van het ladingsblad na een Axe: Element Discharge II of Condensed Spinning Slash.
 • Een bug opgelost die verhinderde dat het verdovingsniveau van een monster toenam, zelfs niet wanneer een aanval werd geblokkeerd met Guard Points tijdens de elementaire boost (Impact Phial) van het chargeblad.
 • Een bug opgelost die een lichte stijfheid van het personage van de speler veroorzaakte als ze stilstonden na een voorwaartse ontwijking in de zwaardmodus van het aanvalsblad, en dan weer beginnen te bewegen.
 • Er is een bug opgelost waardoor de speler niet kan bewegen in de richting waarin de stick wordt geduwd, als ze de Morphing Advance van het aanvalsblad uitvoeren zodra ze beginnen te bewegen.
 • Een bug opgelost waardoor kritieke bereikcorrectie werd toegepast op de Wyvern-munitie van de zware booggeweer.
 • Een bug verholpen waardoor de intervallen tussen de “walking recoil (small)”, “walking recoil (medium)”, “walking single fire auto reload” en Wyvern Ammo van de zware booggeweer te lang werden.
 • Een bug opgelost waardoor de speler onder bepaalde omstandigheden Herculean Draw kon gebruiken met slechts één eenheid Wirebug Gauge.
 • Een bug opgelost die een onnatuurlijke weergave van het Izuchi-staartkapsel veroorzaakte in combinatie met bepaalde uitrustingsstukken.
 • Er is een bug opgelost waardoor machinekanonnen en verhoogde platforms niet werden weergegeven als spelers met een specifieke timing meedoen of afhaken tijdens de The Allmother-quest, waardoor de quest niet kon worden voltooid.
 • Een bug opgelost waardoor de gebruikersinterface niet werd weergegeven als de speler van gebied verandert met een specifieke timing tijdens de The Allmother-quest.
 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor de speler het uiterlijk van een andere jager kreeg na het voltooien van een missie in multiplayer.
 • Een bug opgelost waardoor spelers niet konden carven als een queeste is voltooid terwijl het gedode monster overlapt met een monster in een te monteren staat.
 • Er is een bug opgelost waardoor Palicoes met de F Kulu-luit niet konden verschijnen voor andere spelers tijdens multiplayer.
 • Een bug verholpen waardoor de randen van het vizier van de Rathian Helm er onnatuurlijk uitzagen bij gebruik van Body Type 1.
 • Een bug opgelost waardoor de graphics voor de pony van de Twin Ponytails vervormd raakten bij het uitrusten van de Aknosom Helm.
 • Sommige items hebben meerdere knutselpatronen. Als de speler één patroon in zijn Radial-menu instelt en vervolgens het spel opnieuw start, wordt de Radial-menu-instelling soms overschreven door een ander patroon. Dit is opgelost.
 • Een bug opgelost waardoor de perspectiefwisseling niet goed werkte als een andere speler een Dragon Piercer afvuurt terwijl een speler een ballista of een kanon bestuurt, of in de richtmodus is met een afstandswapen.
 • Een bug opgelost waardoor de speler uit het gebied werd geduwd als ze van gebied veranderen met een specifieke timing tijdens de The Allmother-quest.
 • Een bug verholpen waardoor de schouderdelen van de Rathalos Mail er vervormd uitzagen bij gebruik van Body Type 1.
 • Een bug opgelost waardoor de speler niet snel meerdere gevallen materialen kon oppakken tijdens het rijden op een Palamute.
 • Er is af en toe een bug opgelost waardoor de positie waar de speler Narwa kan snijden afweek van de posities voor andere spelers.
 • Aangepaste functionaliteit zodat jagers niet bewegen tijdens het plaatsen van een val, zelfs niet als ze door een monster worden geduwd.

Diversen

 • Een bug opgelost die een fout veroorzaakte voor het Dragonfell Berry-pictogram op de lijst met pictogrammen op de kaart.
 • Er is een bug opgelost die af en toe verhinderde dat gastspelers een missie konden voltooien als de host van de missie de missie verlaat met een specifieke timing terwijl er vertraging in de verbinding was.
 • Een bug opgelost waardoor de tekst van Auto Shoutouts niet kon veranderen bij het wisselen van taal.
 • Een bug verholpen waardoor Canynes bleef rennen wanneer de speler een voetstuk probeert te beklimmen vanaf de rechterkant in de tempel in de piramide in Flooded Forest gebied 2.
 • Een bug opgelost waardoor het aantal keren dat je hebt gespeeld met iemand met wie je gildekaarten hebt uitgewisseld, niet werd geteld.
 • Er is een bug opgelost die verhinderde dat de automatische Shoutout “When a monster limping” werd geactiveerd voor gastspelers tijdens multiplayers.
 • Een bug opgelost waardoor spelers verdwenen als ze tijdens een filmpje items blijven uitwisselen.
 • Er is een bug opgelost waardoor de zoektocht niet kon worden voltooid als een speler meedoet vlak voordat deze is voltooid.
 • Er is een bug opgelost die een fout veroorzaakte op het scherm voor het selecteren van het opslagbestand als er een afwijking wordt gedetecteerd in de informatie over de opslaggegevens.
 • Verschillende tekstfouten opgelost.
 • Er zijn andere diverse bugfixes gemaakt.

Monster Hunter Rise is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, zowel fysiek als digitaal.