Nintendo eShop – Rusland – Betalingen tijdelijk opgeschort

Nintendo eShop – Rusland – Betalingen tijdelijk opgeschort

Met betrekking tot eshop-activiteiten in Rusland heeft Nintendo een verklaring gepubliceerd. Volgens een verklaring op Nintendo.ru heeft de Russische eShop de betalingsverwerking “tijdelijk” stopgezet en is “tijdelijk” in de onderhoudsmodus geplaatst, waardoor zijn activiteiten feitelijk zijn opgeschort. Dit is naar verluidt te wijten aan het feit dat de “betalingsservice” van de eShop niet langer aankopen in roebels, de Russische munteenheid, afhandelt. Fans in de getroffen zone hebben gemeld dat ze geen toegang hebben tot de eShop, wat deze bewering bevestigt.

Nintendo eShop – Rusland belangrijke informatie

De betalingsprovider die door de Nintendo eShop wordt gebruikt, heeft de verwerking van roebelbetalingen tijdelijk vertraagd, waardoor de Nintendo eShop in Rusland in onderhoudsmodus is gekomen.

Accepteer onze excuses voor eventuele problemen die dit heeft veroorzaakt. Naarmate het scenario zich ontvouwt, zullen we updates verstrekken.

Hoewel niet specifiek vermeld, houdt deze stopzetting van de activiteiten hoogstwaarschijnlijk verband met de aanhoudende crisis tussen Oekraïne en Rusland, die ertoe heeft geleid dat verschillende bedrijven hun activiteiten in Rusland hebben teruggetrokken of stopgezet. Als er meer informatie beschikbaar komt, laten we u dat zeker weten.

Ad