Astro Robo SASA


Astro Robo SASA

Sasa, is een arcade-videogame uitgebracht voor de MSX1 in 1984 en later voor de Family Computer met de titel Astro Robo SASA (ア ス ト ロ ロ ボ SASA?) In 1985.

Deze videogame omvatte het verkrijgen van capsules met een ‘E’ erop, soms opgehangen door ballonnen. De hoofdpersoon kon alleen kogels gebruiken om zichzelf voort te stuwen, en wanneer het aantal kogels 0 bereikt, eindigt het spel. Een speler kan ook kogels verliezen door tegen een vijand, de andere speler of de kogels van de andere speler te botsen.